۱۳۹۷-۰۹-۲۴

انتصاب سرپرست جدید آزمایشگاه شرکت شیمی تکس آریا

بموجب حکمی از سوی مدیرعامل پتروشیمی شیمی تکس آریا، خانم دکتر زهرا برمکی بعنوان سرپرست جدید آزمایشگاه شرکت شیمی تکس آریا منصوب شد. مهندس امیررضا نخعی […]