۱۳۹۷-۰۹-۲۸

جلسه بررسی عملکرد شرکت شیمی تکس آریا

جلسه بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت در تاریخ  ۲۸ آذر و با حضور آقای مهندس شمس مدیر عامل محترم شیمی بافت و هیئت همراه و آقای […]